بیدارِ خُفته

! آمپول هوا ... هوای ِ تازه !

 

راه ِ مستقیم = کوتاهترین راه = میان بُر = کمترین زمان ، برای ِ رسیدن !

با هر نفس ، هوا را با خون ِ درون رگ هایت ، ترکیب می کنی تا زنده بمانی ... .... .....

حالا اگر بخواهی خودت مستقیما هوا را با خون ِ درون ِ رگ هایت مخلوط کنی ... !!

حالا بگو ببینم ...

هنوز هم ، وقت طلاست ؟!!

                                                                    ...

 حرفی دیگر :

ای کاش خوابیده ها ، پیش از غروب ، از خواب ِ پُر کابوس ِ ظُهر هنگامشان برخیزند ...

کابوس را هر گونه تعبیر کنی ، باز هم کابوس است ...

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط امیر محمد  |